Bolero

Mayoral

€3.95 

Bolero em malha para menina.

  • Mayoral
  • 12 Meses
  • 80 cm
  • Bordô
  • 4 Estações

Ref: DV2103N1L17C45